Results of matches played at Sree Kanteerava courts on 20-11-14.

Men :
1. S.Blues 49 (Benzil 18) bt Bharath SU 44 (Nikilesh 16) HT 17-24.
2. VNS 48 (Rishab 22) bt DRDO 39 (Jinush 15) HT 22-14.
3. BOSCH 47 (Shankar 20)bt BEML Mysore 31 (Ramakanth 14) HT 23-9.
4. Rajkumar BC 54 (Manju 14) bt Rovers Dharwad 36 (Tejas 12) HT 37-18.
5. IBBC 45 (Shivraj 12) bt Appaiah BC 12. HT 21-6.
6. Sports Hostel 55 (Karthik 14) bt BCBC 27 (Madhav 18) HT 31-8.
7. PPC 45 (Praveen 20) bt MCHS 38 (Bobby 13) HT 20-15.
8. SAI Dharwad 52 (Akshya 16) bt Vasanthnagar BC 35 (Darshan 14) HT 24-20.
9. ASC 42 (Jayarangan 8) bt Kanaka Kolar 22 (Kishore 10) HT 21-9.
10. Koramangala SC 28 (Abishua 8) bt Creative BC 15. HT 15-8.
11. JSC 33 (Parvez 10) bt Viveks SC 22 (Shoaib 10) HT 13-12.

Gopalakrishnan R
Leave a reply

Leave a Reply