Results of matches held at Sree Kanteerava Courts on 18-11-14.

Men:
1. Bosch 38 (Shankar 12) bt Greens Club 25 (Frank 14) HT 22-6.
2. Bharath SU 48 (Akhil 10) bt Pattabhiram SC 21 (Darshan 11) HT 30-11.
3. CJC 48 (Pradyumna 26) bt Chikkamagalur BC 24 (Amar 13) HT 25-12.
4. Viveks SC 34 (Arun 10) bt YFBC Kolar 16 (Varun 10) HT 16-8.
5. Kanaka Kolar 49 (Raghu 11) bt VBC Mandya 47 (Priyank Gowda 14) HT 23-19.
6. Koramangala SC 50 (Siddarth 18) bt Halasur SU 18. HT 21-7.
7. Vasanth Nagar SC 26 (Ravi 10) bt B7 Sports Club 18. HT 10-6.
8. PPC 40 (Anil 16) bt YMMA 36 (Shobith 21) HT 21-16.

Gopalakrishnan R
Leave a reply

Leave a Reply